Doç. Dr. Barış SALİHOĞLU

Doç. Dr. Barış Salihoğlu, Karadeniz, Akdeniz, Marmara Denizi, Atlantik ve Pasifik Okyanusu ve Antartika'da ekosistemlerinde 15 yılı aşkın tecrübeye sahip bir oşinograf. Dr. Salihoğlu 2005 yılında ODU, ABD'den Fiziksel Oşinografi alanında doktora derecesini aldıktan sonra Fransa, LEGOS-CNRS'de 2 yıl doktora sonrası araştırma gerçekleştirdi. Sonra, 2007 yılında ODTÜ’de prestijli bir burs olan European Marie Curie bursu ile ODTÜ’ye döndü. Kendisi, 2009 yılından günümüze ODTÜ-DBE’de öğretim üyesi. 2016 yılından günümüze enstitü müdürü olarak görev yapmasının yanı sıra Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen DEKOSİM yeni bir mükemmellik merkezi (Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi) kurulmasına liderlik ediyor. Bu mükemmellik merkezi, deniz ekosistemi gözlem ve tahmini alanında ulusal ve bölgesel (Güneybatu Avrupa) lider olmayı hedefliyor. Dr. Salihoğlu’nun 1000’den fazla atıf almış 40’ın üzerinde uluslararası makalesi bulunmadır. Bugüne kadar çoğu önde gelen uluslararası merkezlerde deniz ekosistemi konusunda araştırmalarına devam eden 10’dan fazla öğrenciye danışmanlık yaptı. Dr. Salihoğlu deniz ekosistemlerinin matemasiksel modellenmesinden tanımlayıcı fiziksel oşinografi alanına kadar birçok konuda araştırma gerçekleştirmektedir. Asıl çalışma konusu, özellikle Kuzey Atlantik, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi’nde modelleme ve veri analizi kombinasyonu ile deniz ekosistemi ve biyojeokimyasal dinamiklerininin araştırılması odaklıdır. Son zamanlarda, ulusal ölçekte denizcilik sektörlerinin sürdürülebilir büyümesini teşvik etmeye odaklı bir mavi büyüme merkezi kurma çabası içindedir.